• Home
  • Borging van onze kwaliteit

Borging van onze kwaliteit

Binnen ons samenwerkingsverband bewaken wij de kwaliteit van ons hulpaanbod. Het borgen van kwaliteit gebeurt aan de hand van de volgende variabelen*) :
  • Wij bieden hulp volgens het ‘Stepped Care’ principe: laagintensief waar het kan en intensief waar het moet.
  • Ons hulpaanbod wordt volgens wetenschappelijke richtlijnen aangeboden, daar waar voor de hulpvraag richtlijnen zijn opgesteld.
  • Ons hulpaanbod wordt regelmatig getoetst op kwaliteit, via landelijke visitaties en via supervisie/intervisie.
  • Onze hulpverleners verplichten zich scholing te blijven volgen zodat het hulpaanbod geactualiseerd blijft,
  • Van onze hulpverlening worden de behandeluitkomsten gemeten en geëvalueerd.
  • Van onze hulpverlening worden patiënt/cliëntwaarderingen gemeten en geëvolueerd.
*) Volgens Trimbosinstituut

Volgens de beroepscode is het wettelijk verplicht om een cliënt die zorg vraagt van een psychotherapeut of een ander overheidsgeregistreerd (B.I.G.) zorgverlener, te wijzen op de mogelijkheid om klachten in te dienen, wanneer de zorgverlening daartoe reden gaf. Mocht U -ondanks de uiterste voorzichtigheid die in de hulpverlening betracht wordt- toch een klacht hebben over de wijze van zorgverlening, meldt U dit dan. Daarnaast kunt U ook terecht bij NIP, NVP, LVVP en VKJP.