De therapeuten

U bent op zoek naar een goede behandelaar voor uw kind, omdat u zich zorgen maakt over zijn of haar gedrag. Een goede behandelaar kan u helpen met uitzoeken wat er precies aan de hand is en vervolgens hulp aanbieden, die gericht is op zowel het individuele kind op het verbeteren van de onderlinge relaties binnen het gezin.

Psychische problemen zijn niet specifiek voor een bepaalde periode in het leven. Ze kunnen in alle stadia van de ontwikkeling voorkomen. Kinder – en jeugdpsychotherapeuten zijn ervaren in het behandelen van psychische problemen bij adolescenten, bij pubers, bij basisschoolkinderen, maar ook bij kleuters en peuters en zelfs bij baby’s. Om het kind goed te kunnen behandelen worden meestal de ouders bij de behandeling betrokken, afhankelijk van de levensfase van het kind.