Kosten

Per 1 januari 2015 is de gemeente (waarin u woont) verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdzorg. De verwijzend huisarts overlegt met zijn team voor welke type zorg uw kind in aanmerking komt en adviseert u daarin. Als de toewijzing naar de betreffende zorgaanbieder is gebeurd wordt deze zorg door de gemeente vergoed, mits de betreffende zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente.