Ouderbegeleiding

Als ouder bent u een belangrijke persoon in het leven van uw kind. Uw kind is op zijn beurt een belangrijke persoon in uw leven. Er is een voortdurende wisselwerking tussen u en uw kind. Ouderbegeleiding is dan ook altijd belangrijk om de problemen van kinderen aan te pakken. Wij gaan ervan uit dat iedere ouder een goede relatie met zijn of haar kind wenst te hebben. En iedere ouder wenst dat het kind uitgroeit tot een stabiele volwassene. Deze constructieve ouderlijke intentie wordt in ouderbegeleiding benaderd en verder uitgebouwd. Ouderbegeleiding is altijd gericht op het verbeteren van de relatie tussen ouder en kind.

Ouderbegeleiding speelt zich meestal af zónder het kind/de kinderen en kan ook bij een andere therapeut plaatsvinden dat bij degene die het kind begeleidt.