Verwijzers

Wie verwijzen:
Huisartsen
Jeugdartsen
Medisch specialisten

 
Op grond van:
-een vermoeden van een DSM stoornis (zie onder) naar de Basis GGZ

Kort traject: 5 sessies
Middel traject: 8 sessies
Lang traject: 12 sessies


-voor een DSM stoornis (zie onder) naar de Specialistische GGZ
Langduriger traject(en)
 
Stoornissen zoals in de DSM omschreven:

Somatoforme stoornis Mutisme /taalstoornis
Angst- of stemmingsstoornis Persoonlijkheidsstoornis
PTSS Aandachtstekortstoornis of ADHD
Eetstoornis Seksuele stoornissen
Gedragsstoornis Tic en dwangstoornissen
Zindelijkheidsstoornis HechtingsstoornisKosten:
Als de hulpverlener een contract heeft met de Gemeente  vergoedt de Gemeente de kosten.
Heeft de hulpverlener geen contract met de Gemeente dan betalen ouders de kosten zelf.
Informatie hierover staat  op de website van de hulpverlener.