Werkwijze

Voor alle kinderen geldt dat ze opgroeien in een opvoedingssituatie. Als een van de kinderen in een gezin niet lekker in zijn vel zit kan dit ook problemen veroorzaken in de relatie met de ouders of broers en zusjes. Doordat er sprake is van een wisselwerking tussen gezinsleden is het van belang dat de ouders (ouderbegeleiding) en soms ook broers en zusjes (gezinstherapie) in de behandeling worden meegenomen. De leeftijd van het kind dat in behandeling is, is hierbij van belang. Bij hele kleine kinderen  (tot ong.5 jaar) vindt de behandeling altijd plaats binnen de relatie met de ouders. Bij oudere kinderen is er meestal sprake van een individuele therapie van het kind en zijn er daarnaast gesprekken met de ouders (bv. eens per maand). Bij kinderen van 16 jaar en ouder is er niet alleen het belang van bescherming van de zelfstandigheid maar ook het belang van een goede communicatie. In deze leeftijdsgroep zullen we daarom in overleg met de jongere therapie en evt ouderbegeleiding vormgeven. Het hebben van een eigen stem is op deze leeftijd ook wettelijk vastgelegd.

Soms is een problem vrij snel verholpen (Basis GGZ), soms moet er op een dieper niveau en langer aan gewerkt worden (Specialistische zorg door een kinderpsychotherapeut of kinderpsychiater).